home

.   

   Podmienky prebratia 

 

  • vozidlo by malo byť kompletné (motor, prevodovka, nápravy )
  • nemusí obsahovať všetky časti (batéria, sedadlá, sklá a pod.)
  • číslo karosérie musí byť identifikovateľné
  • môže byť havarované a nemusí mať platnú STK ani EK
  • vozidlo nemusí byť funkčné
  • ak vozidlo odovzdáva osoba, ktorá nie je majiteľom vozidla, musí mať úradne overené splnomocnenie od majiteľa vozidla a doklad totožnosti
  • MRC-Union, s.r.o. zabezpečí znehodnotenie tabuliek EČV a doručí odovzdaný veľký a malý technický preukaz orgánu Policajného zboru (podľa platnej novely zákona o cestnej premávke č. 388/2013 Z.z.) 

       Autorizovaná spoločnosť MRC-Union, s.r.o. vystaví 

       potvrdenie o prevzatí starého vozidla - nutné pri odhlasovaní vozidla na polícii 

       Čo potrebujete  

 

 

 Aktuálne informácie na telefónnom čísle

0905447697